Παρασκευή

Οι σκαλωσιές θα είναι σε λί  γες µέρες παρελθόν για τον  
Παρθενώνα, καθώς ολοκλη  ρώθηκαν οι εργασίες στη βό  ρεια πλευρά του 
µνηµείου.  Και καθώς οι επόµενες ανα  µένεται να τοποθετηθούν  στη 
δυτική πλευρά το φθι  νόπωρο, τυχεροί θα είναι οι  τουρίστες του 
καλοκαιριού
«Γυµνός» ετοιµάζεται να υποδεχθεί το καλοκαίρι ο Παρθενώνας και όπως είναι αναµενόµενο τα φλας θα πάρουν φωτιά. Διόλου παράλογο, καθώς οι επισκέπτες του Ιερού Βράχου την τελευταία δεκαετία δεν έχουν ούτε µία φωτογραφία µπροστά στο κορυφαίο µνηµείο της κλασικής αρχαιότητας χωρίς τις αντιαισθητικές _ απαραίτητες όµως για τη σωτηρία του _ σκαλωσιές. Και φέτος θα είναι το πρώτο καλοκαίρι _ και πιθανόν το τελευταίο _ που θα µπορούν να απολαύσουν το αριστούργηµα της κλασικής αρχιτεκτονικής ελεύθερο από τα δεσµά του.

Οι σκαλωσιές έχουν ήδη αρχίσει να ξηλώνονται από τη βόρεια πλευρά του ναού που σχεδίασαν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης ρίχνοντας αυλαία στο πιο εκτεταµένο πρόγραµµα που πραγµατοποιήθηκε στην Ακρόπολη. Και αποκαλύπτουν πλέον υγιείς τους οκτώ µεσαίους κίονες (από τον 4ο έως τον 11ο), αλλά και τα τµήµατα πάνω από αυτούς, καθώς αφαιρέθηκαν τα τσιµέντα και τα σκουριασµένα σίδερα που τους πλήγωναν από παλαιότερες επεµβάσεις.

Η βόρεια πλευρά όµως δεν απαλλάχτηκε µόνο από τα υλικά που την πλήγωναν, αλλά «έχασε» και τις έξι µαρµάρινες ανάγλυφες µετόπες της, τις οποίες σήµερα αντικαθιστούν αντίγραφα, ώστε τα αυθεντικά έργα που σχεδίασε ο Φειδίας να µεταφερθούν στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης. Ελεύθερα όµως από τα ικριώµατα είναι πλέον και τα Προπύλαια, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των οροφών και τµηµάτων του θριγκού. Μοναδική παραφωνία πλέον στο µεγαλύτερο αναστηλωτικό πρόγραµµα που υλοποιείται αυτήν τη στιγµή στον κόσµο και το µακριοβιότερο (διάρκειας 30 ετών) στα ελληνικά χρονικά, παραµένει η Αθηνά Νίκη. Τυλιγµένος ακόµη µε σκαλωσιές _ αν και σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό έπρεπε να είναι έτοιµος ήδη από το 2004 _ ο κοµψός ιωνικός ναός θα έχει ολοκληρω θεί τον Ιούλιο και θα αρχίσει να αποκαλύπτεται σταδιακά στους επισκέπτες µέσα στον Αύγουστο.

«Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο», λέει στα «ΝΕΑ» η προϊσταµένη της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνηµείων Ακροπόλεως, Μαίρη Ιωαννίδου, που έδωσε χθες διάλεξη στην Ενωση Φίλων Ακροπόλεως µε αφορµή την ολοκλήρωση του αναστηλωτικού προγράµµατος που υλοποιήθηκε κατά κύριο λόγο µε χρηµατοδότηση από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. «Μέσα σε εννέα χρόνια κάναµε ταυτοχρόνως επεµβάσεις στον Παρθενώνα, τα Προπύλαια, τον ναό της Αθηνάς Νίκης, εργασίες στα τείχη της Ακρόπολης, καταγραφή και διερεύνηση των διάσπαρτων µελών πάνω στον Βράχο... Συνολικά πρόκειται για ένα έργο πολλαπλάσιο από εκείνο που είχε υλοποιηθεί στην Ακρόπολη από το 1975 έως το 2001».

Οι µελανές κηλίδες δεν έλειψαν βεβαίως αυτά τα εννέα χρόνια, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που η ροή της χρηµατοδότησης δυσκόλεψε την πορεία των έργων και άφησε χωρίς εξειδικευµένο προσωπικό το εργοτάξιο, ειδικότερα τα τελευταία πεντέµισι χρόνια.

Το επόµενο βήµα είναι ήδη σχεδιασµένο από τους ανθρώπους της ΥΣΜΑ και οι σκαλωσιές είναι έτοιµες να πάρουν θέση στη δυτική και αδιατάρακτη από ανθρώπινες επεµβάσεις όψη του Παρθενώνα. Για να αρχίσουν τα έργα όµως θα πρέπει να υπάρξει χρηµατοδότηση από το επόµενο κοινοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ) και υπολογίζεται πως δεν πρόκειται να δούµε σκαλωσιές πριν από το φθινόπωρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου